Tööhõive Projektid

Tööhõive projekt ettevõtjatele!


 

Projekt „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE) loob haridusliku erivajadustega noortele võimalusi sisenemiseks tööturule.

Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskool on loonud kooli juurde „Tööhõive- ja Järelõppekeskuse“, läbi mille saab kool jälgida, toetada ja abistada erivajadustega (lihtsustatud ja toimetuleku õppekaval õppivaid) noori peale kutseõppeasutuse lõpetamist töö- ja elukoha leidmise, ameti- ja sotsiaalse toimetulekualase õppe ning nõustamisega.

Koostööd tehakse nii Töötukassa kui Sotsiaalkindlustusametiga, valdade ja lapsevanematega.

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766