Tööhõive artiklid

Autor: Annika Poldre

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis (VVTTK) õpivad lisaks tavalistele ka intellektipuudega noored. Lihtsustatud või toimetuleku tasemel põhikooli lõpetanuid õpib mujalgi kutseõppeasutustes, Vana-Vigala eesmärgid on leidnud toetust ka maakonnalt ja võimaldanud avada keskuse.

 

"Raplamaa piirkondlike algatuste tugiprogrammis 2017-2019" kuulub kooli tegevus maakonna prioriteetide hulka ning selles osalemine võimaldab Euroopa regionaalarengu fondi toel kavatsusi ellu viia. Pilootprojektina hakati ellu viima tööhõive- ja järelõppekeskuse loomist nelja aasta eest. Selleks ajaks oli koolil nii erivajadustega kui käitumisprobleemidega noorte õpetamise kogemus - kümne aasta eest hakati õpetama mõõduka intellektipuudega noortele kodumajandust. Keskuse loomine alles käib. See on mõeldud eelkõige lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) tasemel põhihariduse baasil kutset õppinute tööturule mineku toetamiseks ja nende jälgimiseks mõnda aega peale kutsekooli lõpetamist.

Vaimupuudega inimesed pole meie jaoks mingi erijuhtum. Jah - meil töötabki erinevaid inimesi erinevate võimetega, jah - me müüme biolagunevaid kotte, jah – me investeerime energiasäästu – see kõik on üks osa meie väärtustest.

 

Kõlab kui muusika. Kahjuks ei ole see meloodia tuntud orkestri hea kokku harjutamise vili, vaid üksikute viiulite soolo.

Jutt ei ole siiski muusikast vaid hariduslike erivajadustega(HEV) noortest, nende tööpraktikast ja päris tööle siirdumise võlust ja valust.

HEV noored õpivad kutsekoolis toimetuleku õppekaval (TÕK) ja lihtsustatud õppekaval (LÕK). TÕK õppivad noored on üldjuhul keskmise ja LÕK õppekaval õppivad noored kerge vaimu- e intellektipuudega.

Just inimlikkus oli see, mis jäi kumama Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskooli tööhõive keskuse poolt sel kevadel Raplamaa ettevõtjatele väljasaadetud küsitluste vastustest. 

Küsimused saadeti eesmärgiga asuda otsesesse dialoogi kutsekooli ja ettevõtjate vahel.
 

 Tõuke selleks andis, nagu tänasel päeval kombeks, ERF projekt, mis vormib kokku koolis juba mõned aastad liikunud mõtted noorte tööellu aitamise teemal ning muudab need reaalseks kooli juures töötavaks tööhõive- ja järelõppekeskuseks, kus noor saab abi nii praktikakohtade leidmisel kui peale kooli lõpetamist tööellu liikumisel ja seal püsimisel.

 

 Mida siis Raplamaa ettevõtjad küsitluse põhjal arvasid, teadsid, olid kogenud?
 

Ülle Kiviste,

Projekti koordinaator ja Vana-Vigala TTK Tööhõive-ja Järelõppekeskuse juhataja
 

Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskool püüab teha kõik endast oleneva, et pealkirjas öeldu poleks müüt, vaid tegelikkus.
 

V-Vigala TTK praktiline kogemus on näidanud, et haridusliku erivajadusega (HEV) noored lõpetavad küll edukalt kooli, kuid töö leidmisel jäävad sageli hätta. Nii lendavad õpitud teadmised, õpetajate pingutused ning hulk raha vastu taevast. Osalt on tegemist noore enda vähese oskusega tööd otsida, teiselt poolt reformitava tugisüsteemi ja kolmandalt poolt ettevõtjate hirmudega tundmatuse ees.
 

Kus on siis lahendus või peabki kõik nii jääma?

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766