2020. aasta septembris alustavatele erialadele

Kutsekeskharidusõppe ja kutseõppe erialad:

Dokumentide vastuvõtt alates 01. veebruarist 2020.a.
 

Esita avaldus e-keskkonnas SAIS.ee
Kirjuta otsingusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ja leia enda soovitud eriala.
Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid.
NB! kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli, kui vastuvõtukomisjoni vestlusele tuled

Sisseastumisavaldust, ankeeti ja kinnitus-nõusolekut saad soovi korral esitada ka kuni 21. augustini kas
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.teel, kirja teel (postiaadressil: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa) või kohapeal.

Seoses eriolukorraga oleme vastuvõtu kohapeal ajutiselt peatanud!

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vestlusele (vastuvõtukomisjoni) tulemine!

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00 :
19. Juuni 
24. Juuli
07. 
August
21. August

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid (esimesed kolm/neli eelistatavalt elektrooniliselt):

 

Lisaks veel:

  • Tervisekaart (kui õpilaskandidaat on alaealine)
  • Tervisetõend (toitlustuserialadele või kodumajanduserialale sisseastujatele)
  • Iseloomustus (nõutav hariduslike erivajadustega ja põhihariduseta noorte õppima asumisel)
  • Üleminekuplaan/tööpass (nõutav hariduslike erivajadustega noorte õppima asumisel)

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766