Vana-Vigala TTK missiooniks on kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada temas valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

 

Et erialade tabelit täies suuruses näha tõmmake tabel pildina alla siia peale klikides või vajutage allolevale pildile ning vajutage lahti tulnud pildi ülemisse vasakusse nurka pildi suurendamiseks

 

*- erialale saab sisse astuda ka lihtsustatud õppekaval põhihariduse omandanu.

**- Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis-  põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel ettenähtud valikainete raames esmaste kutse-, eri- ja ametialaste kompetentside omandamiseks. Õpingute alustamiseks on nõutud, et  omandatud on 7 klassi põhiharidust ja toimub paralleelne õpingute jätkamine põhikooli 8. või 9. klassis.

***- erialale saab sisse astuda ka toimetuleku õppekaval põhihariduse omandanu.

TPÕ- tööökohapõhine õpe

2. taseme õppekavadel õppima asumiseks ei ole vaja põhikooli lõputunnistust,  õpilased  saavad kooli lõpetamisel  lihtsate tööde ja abitööde tegemise oskused. Õppima ootame eelkõige põhikooli lihtsustatud ja toimetuleku õppekaval lõpetanuid. 

3. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel  oskustöölise kutse erinevate valdkondade lihtsamates ametites, näiteks abikokk või puhastusteenindaja. Õppima asumiseks ei ole vajalik põhikooli lõputunnistus. Õppima ootame kõiki, kes soovivad alustada oma töömeheteed spetsialisti käe all lihtsamate tööde tegemisega.

4. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel oskustöölise kutse erinevate valdkondade keerukamates ametites, näiteks kondiiter, pagar, sepp, maaler, autokeretehnik, automaaler.

4. taseme kutsekeskhariduse õppekavadel  on eelduseks põhihariduse olemasolu, kuid võivad õpinguid alustada ka need, kel vanust vähemalt 22 aastat, sõltumata sellest, kas nad on eelnevalt põhikooli lõpetanud või ei.

5. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel keskastme spetsialisti kutse. Õppima ootame, neid, kel keskharidus omandatud, kuid ka neid, kes on omandanud kutsekeskhariduse samas valdkonnas.

Põhikoolide lõpetajaid ootame õppima 3-aastastele, kõiki teisi (ka täiskasvanuid) kuuekuulistele, aastastele või pooleteiseaastastele õpingutele.

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766