Õpilaste valimine Erasmus+ programmi projektidesse 
 

Konkursi juhend
 

Õpirände projekti raames suuname koolis õpitavate erialade õpilasi ja äsja lõpetanud noori Austriasse, Saksamaale, Läti Vabariiki, Soome õppekavas planeeritud ettevõttepraktika sooritamiseks uuel õppeaastal.
 

Millega kandideerimisel arvestada?
 

 • praktika toimumise ajaks pead osaleja olema vähemalt 18- aastane ja õppima Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis;
 • osaleda võivad ka varem välisriigis praktikat sooritanud õpilased;
 • pead õppima vähemalt II kursusel või omad eriala keskhariduse baasil;
 • õpetajatest koosnev komisjon annab hinnangu osalemiseks projektis;
 • kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel;
 • pärast praktikat pead täitma internetipõhise praktikaaruande;

 

Osalejate valikukriteeriumid

Konkursil osalemise nõuded (eeldused)
 

 • ei ole õppevõlgnevusi üld- ega erialaainetes;
 • käitumishinne on positiivne,
 • osaleja on motiveeritud osalema välislähetuses,
 • osaleb aktiivselt õppetöös ning õpihimuline;
 • on hea suhtleja;
 • tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest;
 • iseseisev ja oskab arvestada kaaslastega;
 • vanemad toetavad kandideerimist;
 • esmane võõrkeeleoskus suhtlustasandil vähemalt inglise keeles, kasuks tuleb saksa keele oskus;
 • õpilane omab piisavat vastutustunnet, et õpirände tingimustes toime tulla, ta on seda oma varasema käitumise ja õppetöösse suhtumisega väljendanud.
   

Konkursile tuleb esitada enda koostatud arvutil vormistatud kontaktandmetega (nimi, aadress, õppegrupp, telefoni nr., e-post) varustatud:
 

 • taotlus;
 • CV (inglise keeles) koos motivatsioonikirjaga (esitada projektijuhile, milles osaleja kinnitab enda soovi praktikal osaleda; kirjeldab, milleks just tema on sobiv kandidaat; toob välja oma individuaalsed ootused ja tulemused, mida õpiränne talle pakub;
 • motivatsioonikirjaga koos võib esitada ka erialaõpetaja soovituskiri.
 • Konkurss on avalik. Lõplikust valikust teavitatakse kandideerijat.
   

Lisainfot annab ja küsimustele vastab projektijuht Ülle Rämo, telef. +372 482 4575, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766