1. Määrus “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvoor. Euroopa Sotsiaalfondi osa moodustab toetusest kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.
TAT kood: 2014-2020.1.03.18-0178

 

Projekt: „Autoerialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“
Projekti algus: 01.07.2018
Projekti lõpp: 31.12.2018
Toetussumma: 94 740 €
Sihtrühm: Õpetajad, Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased


Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.

 

Projekti toetatav tegevus on õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

 

Projektijuht: Ülle Rämo

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766