Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA), mis võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA eesmärgid:

  • väärtustada isiku kompetentsust ning edendada võrdseid võimalusi selle hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist;
  • toetada elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel ning nende sees;
  • parandada inimeste, sh sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute juurdepääsu haridusele, avardada nende võimalusi hariduse omandamiseks ja tööturul konkureerimiseks ning toetada seeläbi nii üksikisiku kui ühiskonna ressursside tõhusamat kasutamist.

VÕTA abil on võimalik:

  • õpingud kiiremini lõpetada ja parandada oma positsiooni tööturul;
  • kasutada optimaalsemalt nii haridusasutuse, tööandja kui õppija ressursse;
  • paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali;
  • oma karjääri ja õpinguid teadlikumalt planeerida.

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766