Õpetaja

Õppeaine

Päev

Aeg

Ruum

Õpetaja

Õppeaine

Päev

Aeg

Ruum

Abel, Ira

Sissejuhatus erialasse

K

17:30-18:00

Peahoone - 228 (sissejuhatus erialaõpingutesse, vene keel, esmaabi)

Asumets, Riina

Puhastus-korrastustööd

N

16:30-17:15

Peahoone - 129 (puhastusteeninduse õppeklass)

Hermann, Kai

Inglise keel

T, K

 8:00-8:30

Peahoone - 227 (inglise keel)

Järv, Maret

Esmaabi

K

17:30-18:00

Peahoone - 119 (tervishoiupunkt)

Kalda, Tiina

Loodusained

T, K

08:00-08:30

Peahoone - 234 (bioloogia, keskkonnakaitse, lilleseade, klienditeenindus)

Kasesalu, Imbi

Keemia

K

12:00-12:50

Peahoone - 209 (keemia)

Kikas, Andres Ehituseriala kutseõpe K 17:00-17:45  

Kikas, Liina

Õpiabi

E

16:30-17:15

Peahoone - 102 (kehalise õpetaja kabinet)

Kiri, Joonas

Sepatöö eriala kutseõpe

N

18:30-19:15

Õppetöökoda - 218 (seppade õppekonsultatsiooniklass)

Käär, Aavo

Ehituseriala kutseõpe

N

16:30-17:15

Õppetöökoda - 121 (ehituse õppetöökoda)

Laats, Agni

Arvutiõpetus

kokkuleppel

 

Õppetöökoda - 107 (arvutiklass)

Lehtsalu, Tiina

Toitlustuseriala kutseõpe

K

 16:30-17:15  

Liitmäe, Urmas

Ehituseriala kutseõpe

T

17:30-18:15

Õppetöökoda - 217 (ehituseriala õppeklass)

Niider, Genno Autotehnikute kutseõpe K 12:00-13:00 Õppetöökoda - 118 (Autotehniku/autodiagnostiku õppetöökoda)
Noor, Ilona Inglise keel T 12:00-12:50 Peahoone - 227 (inglise keel)

Noppel, Neeme

Autoeriala kutseõpe

N

17:00-17:55

Õppetöökoda - 108 (automaalri õppetöökoda nr 2)

Nööp, Helgi

Sotsiaalained- inimeseõpetus

N

16:30-17:15

Peahoone - 121 (Lastekasvatus, perekonnaõpetus)

Ojavee, Kersti

Töökeskkond

kokkuleppel

17:30-18:15

Õpilaskodu nr.4 - 101

Orav, Hillar

Matemaatika

T

17:00-17:45

Peahoone - 230 (matemaatika)

Otsing, Mati

Autoeriala kutseõpe

kokkuleppel

   

Pool-Juhkanson, Elle

Kondiitri eriala kutseõpe

K

17:00-17:45

Peahoone - 133 (kokandus, kondiiter)

Rand, Katrin

Toitlustuseriala kutseõpe

K

17:30-18:15

Peahoone - 201 (kokanduse teooria)

Raud, Ene

Eesti keel ja kirjandus

Kokkuleppel

 

 

Rego, Inge

Toitlustuseriala kutseõpe

E

16:30-17:15

Peahoone - 201 (kokanduse teooria)

Rego, Marne

Autoeriala kutseõpe

N

17:00-17:45

Õppetöökoda - 104 (autoplekksepa õppetöökoda)

Reigo, Rein

Füüsika, keemia

N

16:30-17:15

Peahoone - 231 (füüsika, keemia)

Saareleht, Jüri

Puidueriala kutseõpe

N

16:30-17:15

Õppetöökoda - 117 (puidukäsitöö õppetöökoda)

Ivi, Sark Kehaline kasvatus E, T 12:00-12:30 Peahoone - 102 (Kehalise õpetaja kabinet)

Vedam, Kalju

Puidueriala kutseõpe

N

16:30-17:15

Õppetöökoda - 210 (puidukäsitöö õppekonsultatsiooniklass)

Viin, Mati

Autoeriala kutseõpe

E

16:30-17:15

Õppetöökoda - 205 (automaalrite õppekonsultatsiooni klass)

Viirma, Anne

Sotsiaalained

N

16:30-17:15

Peahoone - 226 (ajalugu, ühiskond, puhastuskorrastustööd)

Üürike, Maie

Majandus, ettevõtlus, kunst

kokkuleppel

 

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766