Praktika
Õpilaste praktika võib olenemata eriolukorrast jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, vanem, tööandja) on sellega nõus. Praktika  regulatsioon kutseõppeasutuse seaduses ja määrustes ei ole muutunud. Kui praktikat on võimalik sooritada, siis tuleks seda teha. Ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga. Praktika peab olema juhendatud ja tagasisidestatud ning toimuma reaalses töökeskkonnas.
Kui ettevõttes praktika läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane praktikal osaleda. Kui praktika sooritamine ei ole võimalik, siis tuleb selles informeerida praktikakorraldajaid- grupijuhendajat, juhtivõpetajat, et koos läbi arutada praktika peatamine ning võimalikud alternatiivid jätkamiseks. Kui võimalusi ei leita, tuleb praktika sooritada suvevaheajast või pikeneb sooritamata jäänud praktika mahus õpilase nominaalne õppeaeg.

Lõpukursused
Lõpukursustel õppivate õpilaste õppevõlgnevuste likvideerimine toimub sarnaselt õppetööga distantsõppe teel. 20.06.2020 ei toimu esialgselt kavandatud suurt lõpuaktust ehk aktused korraldatakse väiksearvuliste õppegruppide lõikes, vastavalt sellele, kuidas ja millal toimuvad erialade kutseeksamid. Konkreetseid kuupäevi ei ole võimalik praegu välja kuulutada, kuna koolil puudub info, millistele kuupäevadele määravad erialaliidud kutseeksamid. Infot jagame jooksvalt igale õppegrupile läbi grupijuhendaja. Distantsõppe  ajal ei ole võimalik sooritada ei kutse- ega lõpueksamit, need lükkuvad edasi kuni olukorra muutumiseni. Seega on võimalik, et lükkub edasi ka kooli lõpetamine.

Üritused
2020 aasta aprilli-, mai- ja juunikuusse kavandatud üritused jäävad ära.

Eksamid
Aprilli- ja maikuus toimuma pidanud eksamid lükkuvad edasi. Kuna kutseõppe lõpetamise tingimused pole eriolukorra tõttu muutunud ning on reguleeritud kutseõppeasutuse seaduses ja kutseharidusstandardis, siis lükatakse kutseeksamid edasi kuni olukorra paranemiseni ja võimaluste tekkimiseni.
Kutseeksamite toimumise kohta annab täpsustavat infot SA Kutsekoda, kontaktisik Maaja-Katrin Kerem, tel 679 1703, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766